Medlemskab

 

Kontingent halvårlig betaling helårlig betaling
Seniorer 475,00 850,00
Pensionister 425,00 750,00
Passive 405,00 710,00
Juniorer 375,00 650,00
B-medlemmer 265,00 430,00
Børn 275,00 450,00

Kontingentet kan indbetales til klubbens konto i Nordea: reg.nr. 2267, konto 4373 278 012

Regnekyndige vil hurtigt kunne se, at der ydes en rabat på 100 kr., hvis et medlem vælger at betale medlemskabet i en helårlig betaling.

Mød trygt frem til en klubaften eller kontakt en fra bestyrelsen.

Klubben kræver naturligvis ikke medlemskab fra første aften.