Medlemskab

 

Kontingent halvårlig betaling helårlig betaling
Seniorer 475,00 900,00 = 950-50
Pensionister 425,00 800,00 = 850-50
Passive 405,00 760,00 = 810-50
Juniorer 375,00 700,00 = 750-50
B-medlemmer 265,00 480,00 = 530-50
Børn 275,00 500,00 = 550-50

Kontingentet kan indbetales til klubbens konto i Nordea: reg.nr. 2267, konto 4373 278 012

Som det fremgår af ovenstående, ydes der en rabat på 50 kr., hvis et medlem vælger at betale medlemskabet i en helårlig betaling.

Indskud i interne turneringer herunder også Forårs EMT og Efterårs EMT er inkluderet i kontingentet undtaget dog B-medlemmer.

 

Mød trygt frem til en klubaften eller kontakt en fra bestyrelsen.

Klubben kræver naturligvis ikke medlemskab fra første aften.